Verkoopakte tekenen en administratief afronden

De officiële afronding van het verkooptraject

Een verkoopakte of koopovereenkomst bezegelt de verkoop van je huis. Alle afspraken tussen de koper en de verkoper worden hierin vastgelegd. Om problemen achteraf te vermijden is het belangrijk dat de verkoopakte zo volledig mogelijk is.

Officieel akkoord tussen koper en verkoper

Nadat de verkoopakte door beide partijen getekend is, kan de overeenkomst niet meer verbroken worden. De overeenkomst kan wel in der minne worden ontbonden. De verkoopakte is dus het bewijs dat de verkoop gesloten is en zal later als basis dienen voor de notariële akte.

De verkoopakte wordt opgemaakt door de verkoopmakelaar of de notaris. Een mondelinge overeenkomst is niet rechtsgeldig. Om de verkoop af te ronden dient er dus steeds een papieren overeenkomst opgemaakt te worden die getekend moet worden door de koper en de verkoper.

Wat staat er in de verkoopakte?

In een koopovereenkomst staan onder meer de volgende punten:

De koopovereenkomst wordt ook wel eens de voorlopige koopovereenkomst genoemd. Dit is echter misleidend, want een voorlopig koopcontract is niet vrijblijvend. Indien dit document door de twee partijen getekend is, moeten ze zich ook aan de gemaakte afspraken van de koopovereenkomst houden.

Drie dagen bedenktijd

Na ondertekening van de koopovereenkomst heeft de koper nog drie dagen wettelijke bedenktijd. Hij kan dan binnen de 3 dagen van de aankoop van de woning afzien zonder dat hij moet uitleggen waarom. De bedenktijd begint te lopen na de dag waarop de koper een exemplaar van de getekende overeenkomst heeft ontvangen.

Ontbindende voorwaarden

In de verkoopakte kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Dit zijn voorwaarden die meestal al zijn besproken tijdens het bieden op het huis. De koper kan bepaalde voorwaarden in de koopovereenkomst laten opnemen zodat hij de kans krijgt om de aankoop nog te ontbinden als er aan de afgesproken voorwaarden niet werd voldaan.

Een veel voorkomende ontbindende voorwaarde is wanneer er uit de bouwkundige keuring blijkt dat het herstellen van een mankement meer gaat kosten dat wat er vooraf werd afgesproken. Als deze kosten te hoog blijken te zijn voor de koper, kan hij nog kosteloos van de koop afzien.

Andere ontbindende voorwaarden zijn:

Na ondertekening van de koopovereenkomst is het huis nog geen eigendom van de koper. In de overeenkomst staat de exacte leveringsdatum wanneer hij de sleutels overhandigd krijgt. Op die dag moet de verkoper de woning afleveren. Dit gebeurt op het kantoor van de notaris waar koper en verkoper allebei aanwezig moeten zijn. De notaris zorgt dan voor de regeling van de overdracht.

Energielabel bij verkoop

Door middel van een energielabel kan de koper weten of je woning energiezuinig is of niet. En dat is nuttig, want een energiezuinige woning betekent een minder hoge energierekening en meer wooncomfort.

Tijdens de verkoop van je woning ben je wettelijk verplicht om een energielabel te tonen aan de koper. Als je dit niet doet, moet je een boete betalen van maximum 405 euro. Wanneer de woning wisselt van eigenaar, dus op de leveringsdatum, ben je als verkoper verplicht om het energielabel af te geven aan de nieuwe eigenaar.

Het is echter beter om het energielabel op voorhand aan te vragen. Kopers willen vaak al tijdens de bezichtiging weten hoe het staat met de energie in de woning Het is dus raadzaam dit al op te vragen tijdens het verkoopproces. Je makelaar kan je hier ook bij helpen.

De aanvraag van een energieprestatiecertificaat kan je enkele euro’s tot tientallen euro’s kosten. Je aanvraag wordt gecontroleerd door een erkende deskundige die de prijs zelf kan bepalen. Via de volgende website kun je een energielabel aanvragen: www.energielabelvoorwoningen.nl.

Terug naar de homepage